Revizija i remont malouljnih prekidača

Revizija (pregled, zamena zaptivača, zamena ulja po potrebi i ispitivanje) i remont prekidača naponskog nivoa 10 kv, 20 kv, 35 kv i 110 kv, proizvodjača "Minel" i "Energoinvest", sa zamenom svih neispravnih i dotrajalih delova vrše se i u radionici i na terenu.


Ispitivanja malouljnih prekidača

Ispitivanje prekidača (u radionici i na terenu) obuhvata :

1. Merenje dielektrične čvrstoce ulja,
2. Merenje padova napona (otpora) na gl.kont.pri 100 Aj.s.s.
3. Ispitivanje kalemova za uključenje i isključenje,
4. Merenje vremena i jednovremenosti uključenja i isključenja,
5. Merenje asimetrije pri uključenju i isključenju,
6. Ispitivanje motora za navijanje opruge,
7. Prodiranje šipke (N)


Revizija i remont malouljnih prekidača na terenu

Za poslove revizija i remonta malouljnih prekidača na terenu, opremljeni smo pokretnom radionicom sa agregatom, kompresorom i pumpama za pretakanje ulja.
U toku godine izvrsimo reviziju i popravku vise od 400 prekidača.